YWalesLogo

• Merthyr Tudful

Mae eich fforwm ieuenctid yn ffordd wych o fod yn rhan o’ch cymuned leol, ac o fynd i’r afael â materion sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc lle rydych chi’n byw. Mae pob fforwm yng Nghymru’n gweithio mewn ffordd wahanol, ond mae’r materion bob amser yn cael eu nodi gan bobl ifanc, sydd wedyn yn ymgyrchu dros newid. Mae fforymau plant mewn rhai ardaloedd hefyd.

Bydd y fforwm yn defnyddio’r dudalen hon i rannu eu gwaith. Dewch nôl yn fuan i weld beth sy’n digwydd.

CAUGHT IN TRAFFICK

Caught in Traffick
CITwb

Mae Fforwm Ieuenctid Bwrdeistref Merthyr Tudful wedi cynhyrchu ffilm ac adnoddau ar bwnc masnachu pobl yn fewnol a cham-fanteisio'n rhywiol ar blant. Mae'n bwnc sydd o bryder cynyddol i bobl ifanc yn y sir a'u penderfyniad nhw oedd cynhyrchu ffilm i amlygu'r risg a sut mae pobl yn cael eu targedu.

FFILM CYMRU IFANC

Cafodd Cymru Ifanc ei lansio ddydd Gwener 27 Mawrth, pan ddaeth pobl ifanc o fforymau o bob rhan o Gymru at ei gilydd yn y Drenewydd i benderfynu ar eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn.

Young Wales film pic

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.