YWalesLogo

• Caerdydd

Rhwydwaith ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 – 25 oed yng Nghaerdydd yw CYC. Ei nod yw grymuso pob ifanc i leisio eu syniadau, eu barn a’u hatebion am faterion sy’n bwysig iddyn nhw, rhannu profiadau a chreu newid positif.

Mae CYC yn cwmpasu pobl ifanc o bob cymuned ac mae bob amser croeso mawr i bobl newydd.

New Picture 66   New Picture 67   New Picture 68

 

PROMO 1                              PROMO 2                              Gwaith Ieuenctid yn Gweithio

Darllenwch Shout Out CYC

2018 08 21 CYC Shout Out Apr Jun 18 CY   Shout Out Dec Feb 2017 Final 1   CYC Shout Out Jan March 2016
EBR 18 - Meh 18       RHAG 16 - Chwe 17      ion - MAW 2016
SHOUT OUT Oct Dec 2015 1      July Sept 2015 1      Apr June 2015 lr 1       Stuttgart special 2 1       
  Medi - Rhag 2015    Gorfff-Medi 2015      Ebrill - mehefin 2015    Rhifyn arbennig     

FFILM ETHOLIAD

CYC election film

Cuts Against You[TH]

Arweiniodd Cyngor Ieuenctid Caerdydd yr ymgyrch Cuts Against You[th] gan ddadlau’n llwyddiannus bod methiant i fuddsoddi mewn pobl ifanc nawr yn fethiant i fuddsoddi yn nyfodol Caerdydd.

CAYsharks
   CAYall   CAY
S
har
ks Don't Sleep: Can't Cut the Youth     Cuts Affect You[TH]                                 Ffilm yr ymgyrch

Buzz      Riverside      Demo
@The Buzz                                         @Riverside                                               Arddangosiad Cuts Affect You[th]

Hawliau

Rights

Gofalwyr Ieuenctid

Young carer

FFILM CYMRU IFANC

Cafodd Cymru Ifanc ei lansio ddydd Gwener 27 Mawrth, pan ddaeth pobl ifanc o fforymau o bob rhan o Gymru at ei gilydd yn y Drenewydd i benderfynu ar eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn.

Young Wales film pic

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.