YWalesLogo

Newyddion

Cymorth Ariannol Prince’s Trust Cymru

16-30 oed? Fe allech chi fod yn gymwys am daliad o hyd at £250 er mwyn eich cynorthwyo i gael mynediad i fyd gwaith, addysg neu wirfoddoli.

Gall Cymorth Ariannol gynorthwyo gyda thalu am:

  • Offer ar gyfer swydd neu gymhwyster e.e. offer trin gwallt, offer saer coed, gwisg cogydd, neu offer diogelwch personol (PPE)
  • Ffioedd cwrs neu hyfforddiant
  • Dillad ar gyfer cyfweliadau neu brofiad gwaith
  • Ffioedd trwyddedau e.e. cerdyn CSCS (adeiladu) neu drwydded SIA (diogelwch)
  • Costau gofal plant er mwyn cynorthwyo rhieni sengl i gael mynediad at addysg byrdymor
  • Costau teithio e.e. teithio bws/ trên i fynd i swydd newydd tan fod y cyflog cyntaf yn cael ei dderbyn

Am fwy o wybodaeth:

Rhadffôn 0800 842 842 Tecstiwch ‘Call me’ i  07983 385 418 princes-trust.org.uk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.