YWalesLogo

Newyddion

Fforymau a Blaenoriaethau

Buon ni’n gweithio gyda fforymau ledled Cymru ynghylch eu gwaith presennol ac ystyriaethau o bwys maen nhw’n eu hwynebu. Cafodd 12 pwnc eu codi dro ar ôl tro a bydd y rhain yn cael eu trafod ddydd Gwener cyn pleidlais am eu chwe blaenoriaeth.

Continue Reading

Lansio’r prosiect

Caiff Cymru Ifanc - Young Wales ei lansio fel rhan o ddiwrnod o weithgareddau gyda phobl ifanc. Rydym ni eisoes wedi bod yn ymweld â grwpiau ledled Cymru i ddysgu am waith, ac ar 27 Maw- rth bydd cynrychiolwyr o bob fforwm yn cwrdd. Byddant yn trafod yr holl faterion ac yn penderfynu ar eu blaenoriaethau cenedlaethol ac y flwyddyn.

Continue Reading

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.