YWalesLogo

Newyddion

Lansio Cymru Ifanc: Blaenoriaethau’r fforymau a ffilm o’r diwrnod

Cafodd Cymru Ifanc ei lansio ddydd Gwener 27 Mawrth, pan ddaeth pobl ifanc o fforymau o bob rhan o Gymru at ei gilydd yn y Drenewydd i benderfynu ar eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn. Roedd y diwrnod yn un heriol, ond cadarnhaol, a bu’r bobl ifanc yn rhannu pam roedd materion penodol yn bwysig iddyn nhw a’u fforwm. Dan gyfarwyddyd y grŵp fe wnaethon ni gyfuno rhai o’r pynciau i greu chwe phwnc terfynol fel a ganlyn 

Continue Reading

Fforymau a Blaenoriaethau

Buon ni’n gweithio gyda fforymau ledled Cymru ynghylch eu gwaith presennol ac ystyriaethau o bwys maen nhw’n eu hwynebu. Cafodd 12 pwnc eu codi dro ar ôl tro a bydd y rhain yn cael eu trafod ddydd Gwener cyn pleidlais am eu chwe blaenoriaeth.

Continue Reading

Lansio’r prosiect

Caiff Cymru Ifanc - Young Wales ei lansio fel rhan o ddiwrnod o weithgareddau gyda phobl ifanc. Rydym ni eisoes wedi bod yn ymweld â grwpiau ledled Cymru i ddysgu am waith, ac ar 27 Maw- rth bydd cynrychiolwyr o bob fforwm yn cwrdd. Byddant yn trafod yr holl faterion ac yn penderfynu ar eu blaenoriaethau cenedlaethol ac y flwyddyn.

Continue Reading

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.