YWalesLogo

Newyddion

Senedd Ieuenctid Cymru

O’r blaen, gofynnodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru i bobl ifanc yng Nghymru roi eu barn am Senedd Ieuenctid i Gymru.

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi cyhoeddi’r canlyniadau bellach.

Continue Reading

Yn galw ar newyddiadurwyr ifanc brwd!

Mae Gwobr Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd yn gystadleuaeth ryngwladol sy’n cynnig cyfle i ddarpar newyddiadurwyr, rhwng 11 a 21 oed, ymchwilio i faterion a phroblemau amgylcheddol a chynnig atebion drwy newyddiaduriaeth adroddiadau ymchwiliol, ffotograffig neu fideo/ffilm.

Continue Reading

Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn Nhŷ’r Cyffredin – dydd Iau a dydd Gwener 10 Tachwedd

Mae Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn rhoi cyfle i bobl ifanc rhwng 11-18 oed ddefnyddio eu llais etholedig i sicrhau newid cymdeithasol trwy gynrychiolaeth ystyrlon ac ymgyrchu:

Mae Make Your Mark yn rhoi cyfle unigryw i gyrraedd at bobl ifanc sy’n mynd yn eu blaenau i ddod yn llunwyr barn ac arweinwyr y dyfodol. Eleni, trwy Gynghorau Ieuenctid, Fforymau, ysgolion, gwybodaeth ar-lein ac ar lawr gwlad rydym wedi gallu cyrraedd allan eto at 47,587 o bobl ifanc drwy Gymru. Trwy fwrw pleidlais penderfynwyd beth y dylai Aelodau Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig ei ddewis fel ymgyrch ar gyfer 2018. Cynhelir y drafodaeth ddydd Gwener 10 Tachwedd 2017 yn Nhŷ’r Cyffredin.

Continue Reading

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.