YWalesLogo

Newyddion

Cyngor Ieuenctid Prydain yn cefnogi ymgais o’r newydd i ostwng oed pleidleisio

Mae Cyngor Ieuenctid Prydain a’r Glymblaid Pleidleisio’n 16 wedi ymuno ag ymgyrch FairVote i gefnogi ymdrechion o’r newydd i ostwng oed pleidleisio.

Yr ymgais ddiweddaraf yw bil a gyflwynwyd gan Peter Kyle AS, trwy bleidlais. Bwriad y Bil, sef Bil Cynrychiolaeth y Bobl (Rhyddfreinio Pobl Ifanc) 2017-18, yw gostwng oed pleidleisio i 16 mewn etholiadau Seneddol ac eraill, cofrestru pobl 16-24 oed ar y gofrestr etholiadol yn awtomatig, a chaniatáu i sefydliadau addysg gael eu defnyddio fel gorsafoedd pleidleisio.

Cafodd y Bil ei ail ddarlleniad ar 11 Mai 2018, ond torrwyd ar draws y broses, felly bydd y darlleniad yn parhau ar 26 Hydref 2018.

Dywedodd Anna Rose Barker, Cadeirydd Cyngor Ieuenctid Prydain: “Mae pobl ifanc wedi bod yn codi llais o blaid gostwng oed pleidleisio ers 19 mlynedd. Does dim dadleuon credadwy yn erbyn gostwng yr oed nawr bod pobl ifanc 16 ac 17 oed yn cael pleidleisio mewn rhai etholiadau.

“Rwy’n gobeithio y bydd Aelodau Seneddol yn gweld nad oes modd gwrthod pleidlais bellach i bobl ifanc 16 ac 17 oed.”

I ddarllen mwy gan Gyngor Ieuenctid Prydain, ewch i’w gwefan, yma. I ddarllen y Bil, ewch i’r dudalen berthnasol yn Parliament.uk.

Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig: 13 Mai 2018 [C/Ll/A/G.I.] 19/04/18

Dydd Sul 13 Mai 2018 yw Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r diwrnod wedi’i neilltuo i ddathlu pwysigrwydd plentyndod iach a diogelu hawliau a rhyddid plant.

Ar draws y byd mae’r diwrnod yn cael ei ddathlu ar 20 Tachwedd, y diwrnod a enwebwyd gan y Cenhedloedd Unedig, ond yn y Deyrnas Unedig, cynhelir ef ar 13 Mai, ar ddechrau’r haf, fel bod plant yn cael cyfle i fod allan yn yr awyr agored.

Nod Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig yw annog cynifer o bobl â phosibl i amlygu a dathlu hawliau a rhyddid plant, yn ogystal â dathlu gweithgareddau sefydliadau sy’n gweithio i ddiogelu a hybu iechyd a llesiant plant.

I gael rhagor o wybodaeth am ymwneud â’r Diwrnod neu’r gweithgareddau sydd wedi’u cynllunio, ewch i wefan Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig  yma.

Comisiynydd Plant Cymru yn Cyflwyno Papur Safbwynt ar Addysg Hawliau Dynol [C] 20/04/18

Yn ddiweddar mae Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, wedi cyhoeddi papur yn amlinellu ei safbwynt ar addysg Hawliau Dynol yn y cwricwlwm newydd.

Mae’r Comisiynydd yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddiwygio’r system addysg, ac yn mynegi awydd i weld gwerthoedd ac egwyddorion hawliau dynol yn cael eu cynnwys fel rhan orfodol o’r cwricwlwm newydd.

Mae’r papur yn egluro barn y Comisiynydd y dylai hawliau dynol fod yn sylfaen ar gyfer y cwricwlwm newydd, gan ddiffinio addysg hawliau dynol, nodi manteision addysg hawliau dynol a mapio integreiddiad hawliau dynol ar draws addysg Cymru.

I ddarllen y papur yn llawn, ewch i wefan y Comisiynydd.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.