YWalesLogo

Newyddion

Gwasanaethau cefnogi Ieuenctid yng Nghymru

Mae Estyn, arolygiaeth ysgolion yng Nghymru, yn ymgymryd â gwaith i edrych ar wasanaethau cefnogi ieuenctid yng Nghymru.

Mae Estyn yn awyddus i roi cyfleoedd i bob person ifanc gyfrannu tuag at y dystiolaeth ac mae ganddynt holiadur a fydd ar agor tan ddiwedd Hydref 2017 o leiaf. Datblygwyd yr arolwg mewn ymgynghoriad â Bwrdd Prosiect Pobl Ifanc Cymru Ifanc.

Rhannwch yr holiadur gyda’r rhai rydych chi’n meddwl fyddai gan ddiddordeb.

Dyma linc i’r holiadur. http://www.smartsurvey.co.uk/s/youthsupportservices/

Ymgynghoriad – Diwygio etholiadol ym maes Llywodraeth yng Nghymru

Yn 2018 bydd y darpariaethau yn Neddf Cymru 2017 sy’n ymwneud â materion etholiadol a chofrestru yn dod i rym. Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar:

  • sut mae democratiaeth yn gweithio yng Nghymru
  • sut mae pobl yn dod yn gymwys i bleidleisio
  • sut maen nhw’n arfer eu hawl i bleidleisio
  • sut mae etholiadau’n cael eu trefnu.

Continue Reading