YWalesLogo

Newyddion

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 201

Ar 06 Chwefror 2018 bu’r Deyrnas Unedig a gwledydd ar draws y byd yn dathlu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018. Nod y digwyddiad oedd ysbrydoli sgwrs genedlaethol ynghylch defnyddio technoleg yn gyfrifol, yn barchus, yn feirniadol ac yn greadigol. Bu Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y Deyrnas Unedig yn cydlynu’r gweithgareddau yn y Deyrnas Unedig ac yn lansio adroddiad ar rôl technoleg ym mherthnasoedd pobl ifanc. 

Continue Reading

Fideos Hawl i Holi ar gyfer Pobl Ifanc

Fis Hydref diwethaf bu Cymru Ifanc yn hwyluso sesiwn Hawl i Holi ar gyfer pobl ifanc yng Nghanolfan y Mileniwm, a bellach mae dau fideo o’r digwyddiadau hynny wedi cael eu cynhyrchu. 

Continue Reading

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.