YWalesLogo

Newyddion

Ymgynghoriadau Cynulliad Genedlaethol Cymru

Mae’r Pwyllgor Deisebau ar hyn o bryd yn cynnal adolygiad o system deisebau’r Cynulliad. Mae’n nhw eisiau gwybod os yw’r nifer o lofnodau yn gywir, a ddylai Aelodau Cynulliad gael yr hawl i gyflwyno deiseb, dyliwn ni gael isafswm oed er mwyn cyflwyno deiseb?

Continue Reading

Gostyngiadau wrth I bobl ifanc deithio ar fysiau

O fis Medi 2015, bydd oddeutu 110,000 o filoedd o bobl ifanc 16, 17 a 18 mlwydd oed sy’n byw yng Nghymru yn gallu hawlio gostyngiad o 1/3 oddi ar bris tocynnau bysiau. Bydd hynny’n weithredol ar wasanaethau bysiau lleol ledled Cymru neu ar wasanaethau TrawsCymru ar gyfer teithiau hirach.

Continue Reading

Gwaith Llysgenhadon Ifanc y DU

Mae Lauren Crawford yn 19 mlwydd oed ac yn dod o Aberdâr yn Rhondda Cynon Taf. Ar hyn o bryd hi yw Llysgennad Ifanc y DU dros Gymru, wedi ei hethol yn Awst 2014.

Mae Lauren wedi bod yn hynod o brysur yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a dyma gipolwg ar yr hyn mae wedi bod yn ei wneud.

Continue Reading

Eisiau pobl ifanc ar gyfer rhwydwaith newydd gwrth-fwlio a throseddau casineb!

“Gweithdy Syniadau”

10am tan 3.00pm ddydd Sadwrn 11 Gorffennaf 2015

Hen Lyfrgell, Yr Aes, Caerdydd.

Dewisodd pobl ifanc gwrth-fwlio a throseddau casineb fel blaenoriaeth ar gyfer Cymru Ifanc ac o ganlyniad rydym yn sefydlu rhwydwaith newydd gwrth-fwlio a throseddau casineb i bobl ifanc gan ddechrau gyda “Gweithdy Syniadau” i edrych ar yr ystyriaethau pennaf. Bydd gan y rhwydwaith hwn gysylltiadau uniongyrchol â Grŵp Arweinwyr Gwrth-fwlio Cymru Gyfan Llywodraeth Cymru a chaiff ei gefnogi gan aelodau Grŵp Atal Ymddygiad Bwlio Plant yng Nghymru.

Cysylltwyd â chi gan fod eich fforwm neu sefydliad chi wedi nodi atal bwlio a/neu droseddau casineb fel blaenoriaeth neu dyna eich prif faes gwaith. 

Hoffai Cymru Ifanc weithio gyda hyd at 20 o bobl ifanc (11-25 oed) ac mae’n cynnig lleoedd i’ch pobl ifanc chi yn gyntaf. Hoffem ni weld 2 berson ifanc o bob fforwm neu sefydliad yn y Gweithdy Syniadau. 

Continue Reading

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.