YWalesLogo

Newyddion

Llywodraeth Cymru: Adborth ABC

Adborth Llywodraeth Cymru i’r adolygiad o ABC (Addysg Bersonol a Chymdeithasol).

Un o’r pynciau llosg yn lansiad Cymru Ifanc ar 27 Mawrth oedd ABC, ei hansawdd presennol ac adroddiad yr adolygiad a gafodd ei gyhoeddi’n ddiweddar. Ni chafodd y pwnc ei ddewis fel prosiect am y flwyddyn nesaf ond mae Llywodraeth Cymru wedi anfon adborth am gyfleoedd i gymryd rhan.

Continue Reading

Lansio Cymru Ifanc: Blaenoriaethau’r fforymau a ffilm o’r diwrnod

Cafodd Cymru Ifanc ei lansio ddydd Gwener 27 Mawrth, pan ddaeth pobl ifanc o fforymau o bob rhan o Gymru at ei gilydd yn y Drenewydd i benderfynu ar eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn. Roedd y diwrnod yn un heriol, ond cadarnhaol, a bu’r bobl ifanc yn rhannu pam roedd materion penodol yn bwysig iddyn nhw a’u fforwm. Dan gyfarwyddyd y grŵp fe wnaethon ni gyfuno rhai o’r pynciau i greu chwe phwnc terfynol fel a ganlyn 

Continue Reading

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.