YWalesLogo

Newyddion

Grant Ieuenctid Torfaen

Nod Grant Ieuenctid Torfaen yw cefnogi amrediad o brosiectau a gweithgareddau gwirfoddol bach sy’n cael eu cynnal gan bobl ifanc, gyda cheisiadau, dethol ac argymhellion yn cael eu gwneud gan banel o bobl ifanc 14-25 mlwydd oed.

Continue Reading

Project Galluogi Cymru

Project unigryw fydd yn darparu rhaglen hyfforddi a datblygu arloesol ar gyfer pobl anabl, cyrff pobl anabl a chanolfannau byw’n annibynnol ar draws y wlad.

Continue Reading

Rhaglen Amrywiaeth mewn Democratiaeth

Er mwyn ennyn diddordeb pobl ifanc mewn gwleidyddiaeth yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru yn llunio prosiect ‘Amrywiaeth mewn Democratiaeth’ ar hyn o bryd. Bydd yn cael ei lansio ym mis Medi 2015 gan roi cyfle i bobl ifanc gael eu mentora a chysgodi cynghorydd mewn llywodraeth leol am gyfnod o 12 mis. Bydd modd iddynt gysgodi’r cynghorydd mewn cyfarfodydd a dysgu am y modd y mae awdurdodau lleol yn gweithio. Bwriad hynny yw rhoi’r wybodaeth a’r hyder iddynt ymladd ymgyrch etholiadol.

Continue Reading

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.