YWalesLogo

Newyddion

Adnoddau perthnasoedd iach

Mae Cymru Ifanc yn dod ynghyd gyda Byw Heb Ofn i lunio taflen gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc am Berthnasoedd Iach, fel rhan o ymgyrch Byw Heb Ofn Llywodraeth Cymru.

Continue Reading

Cymry Ifanc 2016

Mae'r BBC yn chwilio am 150 o bobl, 50 yr un o Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon i gymryd rhan ym mhrosiect Generation 2016 a Chymry Ifanc 2016 - prosiect a fydd yn sicrhau bod lleisiau oedolion ifanc yn greiddiol i raglenni a chynnwys y BBC.

Continue Reading

Ap Fy Nghynllunydd ar gael nawr

Mae Fy Nghynllunydd, adnodd ar gyfer plant mewn gofal (wrth iddyn nhw meddwl am symud i fyw'n annibynnol) a phobl ifanc sydd wedi gadael gofal, ar gael nawr i lawrlwytho ar iOS ac Android.

Continue Reading

Adnoddau Wythnos Wrth-fwlio #Sayno

Ydych chi’n chwilio am rywbeth i gic-gychwyn eich gwaith gwrth-fwlio? Ydy hi’n anodd dod o hyd i syniadau mewn pryd am wythnos wrth-fwlio 2015? Wedi trefnu popeth ond eisiau bod yn rhan o rywbeth MAWR?

Mae’r Grŵp Atal Ymddygiad Bwlio a Rhwydwaith Gwrth-fwlio Cymru Ifanc wedi dylunio ymgyrch fyr fachog sy’n gadael i bawb wybod am wythnos wrth-fwlio!  Mae gennym ni 2 ymgyrch y gallwch chi gofrestru amdanyn nhw a fydd nid yn unig yn hyrwyddo wythnos wrth-fwlio ond hefyd yn amlygu llais plant a phobl ifanc ar un o’r materion allweddol sy’n effeithio arnyn nhw!

Continue Reading

Gemau am Oes – Ymunwch nawr!

Mae 26% o blant yn nosbarthiadau derbyn ysgolion Cymru yn ordew. - Rhaglen Mesur Plant (Mai 2015), Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Gemau am Oes yn ymgyrch 8 wythnos sy'n anelu at ysbrydoli plant 5-11 oed i fod yn fwy heini yn ystod tymor yr Hydref a thu hwnt.

Continue Reading

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.