YWalesLogo

Newyddion

Cynhyrchiad theatr fforwm Taking Flight – ‘Real Human Being’

Hoffai Cymru Ifanc wahodd eich fforwm neu eich grŵp i ddod â hyd at bump o bobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithdy theatr fforwm. Bydd y cynhyrchiad, ‘Real Human Being’, yn canolbwyntio ar faterion sy’n ymwneud â bwlio, delio ag ymddygiad negyddol, rôl y person sy'n sefyll gerllaw, a throseddau atgasedd yn sgîl anabledd.

Continue Reading

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.