YWalesLogo

Newyddion

Digwyddiadau ymgynghori Cyfranogiad CAFCASS Cymru

Mae CAFCASS Cymru yn cynghori Llysoedd Teulu am y ffordd orau i weithredu ar gyfer plant yng Nghymru, i sicrhau fod anghenion a lles y plentyn yn cael eu cyrraedd.

Mae CAFCASS yn chwilio am Blant a Phobl Ifanc i fynychu digwyddiadau ymgynghori ym mis Awst er mwyn ein helpu i lunio cynllun newydd o’r enw ‘Eich Llais Chi’.

Continue Reading

Gweithdy Syniadau - Yn eisiau pobl ifanc ar gyfer Rhwydwaith Gwrthfwlio newydd

Gwrthfwlio a throseddau atgasedd gafodd eu dewis gan bobl ifanc o’ch fforwm, eich sefydliad, eich prosiect neu eich ysgol chi ymhlith eu chwe blaenoriaeth sydd i’w datblygu gan Cymru Ifanc. Yn awr, felly, rydyn ni’n awyddus i sefydlu Rhwydwaith Gwrthfwlio pobl ifanc, a chychwyn gyda “Gweithdy Syniadau” fydd yn edrych ar y materion allweddol ac yn trafod sut bydd y Rhwydwaith yn gweithio. Bydd ganddo gysylltiadau uniongyrchol â Grŵp Arweinyddiaeth Gwrthfwlio Cymru Gyfan Llywodraeth Cymru, a bydd yn cael ei gefnogi gan aelodau o Grŵp Atal Ymddygiad Bwlio Plant yng Nghymru.

Continue Reading

Ymgynghoriadau Cynulliad Genedlaethol Cymru

Mae’r Pwyllgor Deisebau ar hyn o bryd yn cynnal adolygiad o system deisebau’r Cynulliad. Mae’n nhw eisiau gwybod os yw’r nifer o lofnodau yn gywir, a ddylai Aelodau Cynulliad gael yr hawl i gyflwyno deiseb, dyliwn ni gael isafswm oed er mwyn cyflwyno deiseb?

Continue Reading

Gostyngiadau wrth I bobl ifanc deithio ar fysiau

O fis Medi 2015, bydd oddeutu 110,000 o filoedd o bobl ifanc 16, 17 a 18 mlwydd oed sy’n byw yng Nghymru yn gallu hawlio gostyngiad o 1/3 oddi ar bris tocynnau bysiau. Bydd hynny’n weithredol ar wasanaethau bysiau lleol ledled Cymru neu ar wasanaethau TrawsCymru ar gyfer teithiau hirach.

Continue Reading

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.