YWalesLogo

Newyddion

Ymgynghoriad ar Ofal Parhaus i Blant a Phobl Ifanc, 17/05/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar ganllawiau drafft newydd ar gyfer Gofal Parhaus.

Golyga gofal parhaus unrhyw ofal a gaiff ei ddarparu dros gyfnod estynedig i ymdrin ag anghenion corfforol neu iechyd meddwl cymhleth nad oes modd i'r Bwrdd Iechyd Lleol neu Wasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru eu diwallu.

Continue Reading

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.