YWalesLogo

Newyddion

Yn galw ar newyddiadurwyr ifanc brwd!

Mae Gwobr Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd yn gystadleuaeth ryngwladol sy’n cynnig cyfle i ddarpar newyddiadurwyr, rhwng 11 a 21 oed, ymchwilio i faterion a phroblemau amgylcheddol a chynnig atebion drwy newyddiaduriaeth adroddiadau ymchwiliol, ffotograffig neu fideo/ffilm.

Continue Reading

Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn Nhŷ’r Cyffredin – dydd Iau a dydd Gwener 10 Tachwedd

Mae Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn rhoi cyfle i bobl ifanc rhwng 11-18 oed ddefnyddio eu llais etholedig i sicrhau newid cymdeithasol trwy gynrychiolaeth ystyrlon ac ymgyrchu:

Mae Make Your Mark yn rhoi cyfle unigryw i gyrraedd at bobl ifanc sy’n mynd yn eu blaenau i ddod yn llunwyr barn ac arweinwyr y dyfodol. Eleni, trwy Gynghorau Ieuenctid, Fforymau, ysgolion, gwybodaeth ar-lein ac ar lawr gwlad rydym wedi gallu cyrraedd allan eto at 47,587 o bobl ifanc drwy Gymru. Trwy fwrw pleidlais penderfynwyd beth y dylai Aelodau Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig ei ddewis fel ymgyrch ar gyfer 2018. Cynhelir y drafodaeth ddydd Gwener 10 Tachwedd 2017 yn Nhŷ’r Cyffredin.

Continue Reading