YWalesLogo

Newyddion

Adroddiad Senedd Ieuenctid Cymru: Sgiliau Bywyd yn y Cwricwlwm

Mae Senedd Ieuenctid Cymru wedi cyhoeddi eu hadroddiad cyntaf erioed, ymchwiliad i sgiliau bywyd yn y cwricwlwm.

Mae’r adroddiad yn nodi manylion canfyddiad eu hymgynghoriad ar sgiliau bywyd yn y cwricwlwm, ac yn cyflwyno nifer o argymhellion.

“Mae sgiliau bywyd yn bwysig i ni gan ei fod yn amlwg bod diffyg clir ohonyn nhw yn ein cwricwlwm”, dyna mae’r Pwyllgor Sgiliau Bywyd yn y Cwricwlwm yn ei ddweud yn yr adroddiad. Ffurfiwyd y Pwyllgor o 14 aelod o’r senedd i gynnal yr ymgynghoriad.

Gofynnodd yr ymgynghoriad i bobl ifanc ac oedolion roi eu barn ar addysg sgiliau bywyd gyfredol.

Argymhelliad y pwyllgor oedd defnyddio dull mwy cyson o ymdrin ag addysg sgiliau bywyd ar draws y wlad, trefnu bod gan bob ysgol gydlynydd sgiliau bywyd, ac y dylai fod Comisiynydd Sgiliau bywyd i sicrhau safonau ledled Cymru.

I ddarllen yr adroddiad llawn, gan gynnwys canfyddiadau’r ymgynghoriad a phob un o’r 13 argymhelliad, ewch i wefan Senedd Ieuenctid Cymru.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.