YWalesLogo

Newyddion

Canlyniadau Safon Uwch gorau erioed yng Nghymru, 15/08/2019 [C]

Mae'r canlyniadau Safon Uwch dros dro yng Nghymru yn dangos bod Cymru wedi gwella ar y nifer o raddau A* i A nes cyrraedd y lefel uchaf erioed.

Bu cynnydd yn y graddau A* i A yng Nghymru o 26.3% yn 2018 i 27% eleni.

Mae Cymru hefyd wedi gwella o ran ei safle ar gyfer pob un o'r graddau. O'i gymharu â Lloegr a Gogledd Iwerddon, Cymru bellach sydd yn y safle cyntaf ar gyfer A*.

Fe wnaeth y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, AC, longyfarch myfyrwyr ledled Cymru ar eu canlyniadau, gan ddweud:

"Mae'n ddiwrnod mawr i bawb sy'n casglu eu canlyniadau Safon Uwch ac rwyf am longyfarch y myfyrwyr, ynghyd â'n hathrawon a'n staff gwych mewn ysgolion, am eu holl waith caled hyd at heddiw."

Gallwch ddarllen mwy am y canlyniadau a sut maent yn cymharu â blynyddoedd blaenorol ar wefan Llywodraeth Cymru.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.