YWalesLogo

Newyddion

Gwobrau Ieuenctid Mis Hanes Pobl Dduon Cymru (BHWYA) 2019, 21/08/2019 [C]

Mae enwebiadau bellach ar agor ar gyfer Gwobrau Ieuenctid Mis Hanes Pobl Dduon Cymru 2019.

Gall pobl ifanc o gymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru, rhwng 13 a 30 oed, gael eu henwebu am wobrau mewn amrywiaeth o gategorïau, gan gynnwys arweinydd ifanc, dinesydd da, gwyddoniaeth ac arloesi, gwirfoddolwr ifanc a gofalwr ifanc.

Mae gan bob categori ei feini prawf, sy'n egluro diben pob categori a sut all y bobl ifanc fodloni'r gofynion mynediad.

Mae rhagor o wybodaeth am y categorïau, a sut i enwebu pobl ifanc ar wefan y gwobrau. Bydd enillwyr yn derbyn eu gwobrau mewn seremoni yn Adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd gan Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford AC.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw hanner nos dydd Iau, 05 Medi 2019.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.