YWalesLogo

Newyddion

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn chwilio am brentisiaid newydd, 16/08/2019 [C]

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn chwilio am brentisiaid newydd i weithio yn swyddfeydd y Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn astudio Diploma mewn Gweinyddu Busnes am 12 mis gan ddechrau ym mis Ionawr 2020. Byddant yn gweithio mewn ystod eang o feysydd, o'r tîm adnoddau dynol, i gyfathrebu ac ymgyrchoedd ymgysylltu, i'r adrannau diogelwch a chyfleusterau adeiladu.

Gall y prentisiaid ddisgwyl ennill £17,383, sy'n gyflog byw yn ôl y Cynulliad Cenedlaethol, ac mae llawr o brentisiaid yn y gorffennol wedi mynd ymlaen i gyflogaeth lawn, rhai gyda'r Cynulliad Cenedlaethol.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r swyddi hyn, ac i ddarllen straeon y bobl a fu'n brentisiaid o'r blaen gyda'r Cynulliad Cenedlaethol, ewch i wefan Cynlluniad Cenedlaethol Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 27 Medi 2019.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.