YWalesLogo

Newyddion

Lansio Gwneud Eich Marc 2019

Ar 23 Awst 2019, bydd Senedd Ieuenctid y DU (UKYP) yn lansio eu pleidlais Gwneud Eich Marc i bobl ifanc ledled y DU. Yng Nghymru, hwylusir hyn gan fenter cyfranogiad, Cymru Ifanc, Plant yng Nghymru.

Bydd sefydliadau ledled Cymru yn derbyn eu pecyn adnoddau electronig brynhawn Gwener, gan eu galluogi i ddosbarthu'r papurau pleidleisio.

Mae'r bleidlais yn galluogi i bobl ifanc ddewis eu hymgyrchoedd cenedlaethol ar gyfer 2019, a phenderfynu beth yr hoffent ei drafod pan fydd yr UKYP yn cael eu trafodaeth flynyddol ym Mis Tachwedd yn Nhŷ'r Cyffredin.

Drwy fforymau a chynghorau ieuenctid, sefydliadau ieuenctid, ysgolion, colegau ac ar-lein, bydd y bleidlais yn rhoi cyfle i bobl ifanc gymryd rhan mewn democratiaeth, gan ddweud wrth eu Haelodau Senedd Ieuenctid etholedig beth sy'n bwysig iddynt.

Y llynedd, cymerodd dros 1.1 miliwn o bobl ifanc ran yn y bleidlais ledled y DU, gyda'r nifer uchaf erioed o bleidleisiau yn cael eu bwrw yng Nghymru; 54,079.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r bleidlais, ewch i wefan UKYP.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.