YWalesLogo

Newyddion

Cynllun Prentisiaethau Llywodraeth Cymru 2019

Mae Llywodraeth Cymru yn hysbysebu hyd at 25 cyfle prentisiaeth ym mis Awst.

Mi fydd y rhai sy’n llwyddiannus yn cael ei leoli ym mis Ionawr 2020. Mi fyddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir gyda manylion pellach ar ble a sut i lenwi’ch cais.

Mae prentisiaeth yn ddewis arbennig am yrfa, naill ai os ydych yn gadael ysgol neu goleg, yn dychwelyd i waith ar ôl cychwyn teulu neu yn edrych am yrfa newydd.
Nid yw gweithio i Lywodraeth Cymru yn debyg i unrhyw swydd arall yng Nghymru. Mae gennym amrywiaeth eang o swyddi ar gael.

Beth yw’r manteision?

  • Ennill £19,240 y flwyddyn wrth hyfforddi.
  • Cael 31 diwrnod o wyliau, 10 diwrnod o wyliau cyhoeddus a threfniadau gweithio hyblyg er mwyn galluogi chi i gyflawni cydbwysedd bywyd gwaith iach.
  • Astudio ar gyfer NVQ Lefel 3 am 18 mis.
  • Datblygu amrywiaeth o sgiliau.

Beth nesaf?
Ewch at: Banc Talent Llywodraeth Cymru i gofrestru’ch diddordeb.

Fedrwch bori drwy waith y Llywodraeth yng Nghymru ac ennill gwell ddealltwriaeth o’r Gwasanaeth Sifil yng Nghymru drwy ymweld â:

https://llyw.cymru/amdanom-ni

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.