YWalesLogo

Newyddion

Cynllun cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, 18/07/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor ymgynghoriad ar eu cynllun cyflawni drafft ar gyfer Law yn Llaw at Iechyd Meddwl o 2019 tan 2022.

Mae’r cynllun, cynllun cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 2019 tan 2022, yn cynnwys meysydd blaenoriaeth o wella cymorth iechyd meddwl i blant a phobl ifanc i gefnogi grwpiau hawdd eu niweidio.

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yw strategaeth ddeng mlynedd Llywodraeth Cymru i wella iechyd meddwl i bobl o bob oedran yng Nghymru.

Mae’r cynllun cyflawni yn pennu’r blaenoriaethau fel a nodir uchod, ac yn datgan y bydd adroddiad blynyddol a chyhoeddiad ystadegau blynyddol yn cael eu llunio bob blwyddyn.

Cewch ymateb i’r ymgynghoriad gan ddefnyddio’r ddolen uchod.

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 30 Awst 2019.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.