YWalesLogo

Newyddion

Arolwg Pobl Ifanc Mind - Gwybodaeth i Bobl Ifanc

Mind ydym ni. Rydym yn helpu pawb i ddeall iechyd meddwl a lles ac yn rhoi gwybodaeth a chymorth fel bod pobl yn teimlo'n llai unig.

Rydym eisiau gwella’r cymorth sydd ar gael i bobl ifanc rhwng 13 a 24 oed. Er mwyn gwneud hynny, rydym angen clywed am eich profiadau chi y tu allan i’r ysgol - y pethau sy’n gwneud i chi deimlo’n drist, yn llawn straen neu'n bryderus. Rydym ni eisiau gwybod i ble rydych chi’n mynd pan ydych angen cymorth a beth arall y gellir ei wneud i roi cymorth i bobl ifanc.

P’un ai ydych chi wedi cael trafferth gyda’ch iechyd meddwl neu beidio, wrth ddweud wrthym beth ydych chi’n ei feddwl, gallwch ddweud eich dweud ar fater pwysig a helpu i sicrhau bod pobl ifanc eraill yn derbyn y cymorth gorau pan maent yn ei chael hi’n anodd.

Rydym wedi creu arolwg ar-lein i chi ei gwblhau. Mae’n hawdd iawn cael gafael arno ar eich gliniadur, dyfais tabled neu ffôn clyfar a bydd ond yn cymryd rhyw ddeng munud. Mae’n gwbl ddienw hefyd; yr unig fanylion personol rydym eu hangen yw eich dyddiad geni.

Dechreuwch yma: https://www.mind.org.uk/news-campaigns/campaigns/young-peoplesurvey/young-people-survey-welsh/  

Os hoffech chi barhau i siapio gwaith Mind gyda phobl ifanc, bydd cyfle ar ddiwedd yr arolwg i gofrestru er mwyn derbyn diweddariadau rheolaidd a chyfleoedd i gymryd rhan.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.