YWalesLogo

Newyddion

Agor ymgynghoriad ar ganllawiau diogelu drafft, 15/07/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor ymgynghoriad ar ganllawiau drafft ar ddiogelu plant rhag camfanteisio rhywiol.

Mae’r canllawiau drafft newydd wedi eu hanelu at unrhyw un sy’n cynllunio am blant neu’n gweithio gyda phlant i nodi ac atal camdriniaeth, amddiffyn plant, a bodloni anghenion plant sydd mewn perygl o gamdriniaeth.

Os hoffech chi ymateb i’r ymgynghoriad, cewch wneud hynny ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae fersiwn addas i bobl ifanc hefyd a fersiwn sy’n hawdd ei darllen.

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 07 Hydref 2019.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.