YWalesLogo

Newyddion

Senedd Ieuenctid Cymru yn ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer y sesiwn ar y cyd cyntaf, 24/06/2019 [W]

Bu i Senedd Ieuenctid Cymru gynnal sesiwn ar y cyd â Chynulliad Cenedlaethol Cymru ar 24 Mehefin 2019; y sesiwn gyntaf o'i math yn y byd, o bosib.

Ar ddiwedd y drafodaeth, cytunodd y Senedd Ieuenctid a'r Cynulliad ar gyd-ddatganiad gwleidyddol.

Mae'r datganiad yn dweud y bydd gwaith Senedd Ieuenctid Cymru yn rhan bwysig o wneud penderfyniadau yng Nghymru. Mae'n dweud y byddant yn gwella'r ffordd mae pobl ifanc yn cael eu cynnwys wrth wneud penderfyniadau yng Nghymru, i gydymffurfio ag Erthygl 12 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP).

Mae aelodau Senedd Ieuenctid Cymru wedi rhannu eu barn gyda Phwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad ar Fil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) eisoes. Yn ystod y drafodaeth, bu i gadeirydd y pwyllgor, Lynne Neagle AC, annog Aelodau'r Cynulliad ac aelodau'r Senedd Ieuenctid i barhau i weithio gyda'i gilydd.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.