YWalesLogo

Newyddion

Llywodraeth Cymru yn lansio Strategaeth Gwaith Ieuenctid 2019, 24/06/2019 [C]

Mae’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro wedi cyhoeddi ei Strategaeth Gwaith Ieuenctid 2019.

Cafodd y strategaeth ei lansio gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, mewn digwyddiad yn y Senedd ar gyfer Wythnos Gwaith Ieuenctid ar 24 Mehefin 2019.

Mae pum nod i’r strategaeth.

Y nod cyntaf yw bod pobl ifanc yng Nghymru yn ffynnu. Yn yr achos hwn, mae ‘ffynnu’ yn golygu y bydd pobl ifanc yn “canfod eu llais, ffurfio a chyfleu eu syniadau, datblygu annibyniaeth, meithrin sgiliau, gwneud ffrindiau ac, yn bwysicach na dim, cael hwyl” meddai’r strategaeth.

Y nodau eraill yw bod:

  • gwaith ieuenctid yn hygyrch ac yn gynhwysol;
  • gweithwyr ieuenctid proffesiynol sy’n wirfoddol neu’n gweithio am dâl yn cael eu cefnogi i wella eu hymarfer drwy gydol eu gyrfa;
  • pobl yn deall ac yn gwerthfawrogi gwaith ieuenctid;
  • a bod gwaith ieuenctid yng Nghymru yn cael ei drefnu er mwyn iddo barhau am gyfnod hir.

Bydd Llywodraeth Cymru, Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro a phobl ifanc yn helpu gweithwyr ieuenctid, meddai’r strategaeth, i ddefnyddio’r strategaeth yn eu gwaith. O ran sut y bydd hyn yn digwydd, caiff ei ddisgrifio yn y cynllun gweithredu gwaith ieuenctid.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.