YWalesLogo

Newyddion

Senedd Ieuenctid Cymru – Digwyddiad Sgiliau Bywyd yn y Cwricwlwm, 18/06/2019 [C]

Mae Senedd Ieuenctid Cymru wedi cyhoeddi ei set gyntaf o ddigwyddiadau: Sgiliau Bywyd yn y Cwricwlwm.

Mae’r digwyddiadau’n cael eu cynnal ddydd Llun 08 Gorffennaf 2019 yn Abertawe, a dydd Gwener 12 Gorffennaf 2019 yn Wrecsam ac maent ar agor i ysgolion uwchradd, colegau a chyrff ieuenctid.

Bydd ‘Sgiliau Bywyd yn y Cwricwlwm’ yn helpu Aelodau Cymreig y Senedd Ieuenctid i gael barn y cyfranogwyr am sgiliau bywyd, fel cyllid, gwleidyddiaeth ac addysg rhyw, yn y cwricwlwm.

Penderfynodd yr Aelodau ganolbwyntio ar sgiliau bywyd er mwyn iddynt gael cyfrannu at y Cwricwlwm Drafft i Gymru.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.