YWalesLogo

Newyddion

Ymgynghoriad ar Ofal Parhaus i Blant a Phobl Ifanc, 17/05/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar ganllawiau drafft newydd ar gyfer Gofal Parhaus.

Golyga gofal parhaus unrhyw ofal a gaiff ei ddarparu dros gyfnod estynedig i ymdrin ag anghenion corfforol neu iechyd meddwl cymhleth nad oes modd i'r Bwrdd Iechyd Lleol neu Wasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru eu diwallu.

Ysgrifennwyd y canllawiau ar gyfer gofal parhaus cyfredol yn 2012. Nid yw'r canllawiau hyn yn cyfeirio at ddeddfwriaeth bwysig a luniwyd ers hynny, felly mae angen eu diweddaru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi clywed hefyd gan ymarferwyr fod yr hen ganllawiau yn canolbwyntio ormod ar 'y broses ar draul canlyniadau gwirioneddol'. Mae'r canllawiau newydd yn anelu at 'roi'r plentyn wrth wraidd y broses'.

Edrychwch ar yr ymgynghoriad ar y canllawiau ar gyfer gofal parhaus am ragor o wybodaeth.

Mae gennych hyd at 09 Awst 2019 i ymateb i'r ymgynghoriad.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.