YWalesLogo

Newyddion

Llywodraeth Cymru Rhaglen Ysbrydoli Gwaith: Dydd MAwrth 02 Gorffennaf – Dydd Iau 04 Gorffennaf 2019

Ar rhan Llywodraeth Cymru:

2019 05 28 Work inspiration poster CYMae Llywodraeth Cymru’n cynnig profiad gwaith i bobl ifanc. Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi trosglwyddo ei drefniadau ar gyfer lleoliadau profiad gwaith i’n Rhaglen Ysbrydoli Gwaith bwrpasol. Mae’r fenter hon yn rhan bwysig o’n cynllun gweithredu fel cyflogwr i ddatblygu Gwasanaeth Sifil cynhwysol.

Rydyn ni’n cael nifer fawr o geisiadau am brofiad gwaith bob blwyddyn ac er ein bod yn awyddus i gefnogi pob un, does gennym ni ddim yr adnoddau i wneud hynny. O ganlyniad, rydyn ni wedi cynllunio rhaglen benodol ar gyfer disgyblion Blwyddyn 10.

Dyma dy gyfle i fod yn rhan o rywbeth ychydig yn wahanol. Mae’n gyfle i ddatblygu dy sgiliau, dysgu am y byd gwaith, dysgu mwy am ein sefydliad a bydd yn helpu i roi hwb i dy hyder.

Rydyn ni’n cynnig lleoliad gwaith am dri diwrnod yn un o’n swyddfeydd rhanbarthol lle galli di gamu i fyd Gwasanaeth Sifil Cymru a dysgu sut mae gweision sifil yng Nghymru yn gweithio er mwyn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

Dydd Sul 09 Mehefin 2019 yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Cliciwch yma ar gyfer ffurflen gais.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.