YWalesLogo

Newyddion

Ymchwiliad gan y Pwyllgor Dethol Ieuenctid i droseddau cyllell, 24/04/2019 [C/Ll]

Mae’r Pwyllgor Dethol Ieuenctid, sy’n cael ei gynnal gan Gyngor Ieuenctid Prydain, wedi penderfynu agor ymchwiliad i droseddau cyllell.

Wrth ymgynghori â phobl ifanc ym mhleidlais Gwneud Eich Marc, troseddau cyllell a bleidleisiwyd fel y mater pennaf.

Bydd yr ymchwiliad yn edrych ar strategaeth bresennol Llywodraeth y Deurnas Unedig ac a ydynt yn gwneud digon i ymdrin yn effeithiol â throseddau cyllell, a safbwyntiau ar strategaethau atal ac ymyrryd presennol a rhai posibl.

Cewch ymateb i’r ymchwiliad mewn dwy ffordd, sef drwy anfon ymateb ysgrifenedig i’r cylch gwaith, neu gwblhau’r arolwg byr ar y mater. Mae’r arolwg ar gael yma, ac mae rhagor o wybodaeth am anfon ymateb ysgrifenedig yma.

Bydd yr ymchwiliad yn derbyn tystiolaeth lafar oddi wrth dystion hefyd ym mis Gorffennaf.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.