YWalesLogo

Newyddion

Lansio gwefan i esbonio newidiadau addysg i rieni

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio gwefan newydd ar gyfer y cyhoedd i helpu i esbonio newidiadau yn y cwricwlwm i rieni ac aelodau’r cyhoedd.

Mae’r wefan yn cynnig adran Cwestiynau Cyffredin, fideo a thestun sy’n esbonio’r newidiadau yn gyffredinol a’r rhesymeg drostynt, ynghyd â’r amserlen ar gyfer eu rhoi ar waith.

Y bwriad yw y bydd y wefan yn tyfu dros gyfnod wrth i wybodaeth newydd gael ei hychwanegu. Roedd ei lansiad yn cyd-ddigwydd â chyhoeddi ymarfer ymgynghori ar bapur gwyn addysg gan Lywodraeth Cymru.

Gallwch ymweld â’r wefan newydd o Addysg Cymru yma.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.