YWalesLogo

Newyddion

Senedd Ieuenctid Cymru yn cwrdd ac yn pleidleisio am y tro cyntaf

Cafodd Senedd Ieuenctid Cymru eu cyfarfod cyntaf ddiwedd mis Chwefror, a phleidleisio ar y tair prif thema ar gyfer eu gwaith yn ystod y ddwy flynedd nesaf.

Cyfarfu’r aelodau yn Siambr y Senedd, a defnyddio’r seddau sydd fel arfer yn cael eu llenwi gan aelodau o Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Rhoddodd pob aelod anerchiad cychwynnol ar y mater oedd bwysicaf iddyn nhw, o gefnogaeth i bobl ifanc agored i niwed, troseddau atgasedd, a chydraddoldeb, i wastraff plastig.

Ar ôl y trafodaethau, pleidleisiodd 41 o’r aelodau o blaid cefnogaeth Iechyd Emosiynol a Meddyliol.

Y cam nesaf i’r aelodau fydd ymgynghori â’u hetholwyr a’u sefydliadau partner, a chynnal cyfarfodydd llai i drafod eu blaenoriaethau ar gyfer y misoedd nesaf.

Gallwch chi ddarllen mwy am eu gwaith ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.