YWalesLogo

Newyddion

BAFTA Cymru yn annog talent newydd o bob cwr o Gymru i cymryd rhan yng Ngwyl Guru Live

Mae’r Academi Brydeinig Celfyddydau Ffilm a Theledu yng Nghymru, BAFTA Cymru, wedi cyhoeddi heddiw eu bod yn rhoi cymorth ychwanegol i helpu pobl o bob cefndir a lleoliad ledled Cymru i gymryd rhan yn eu gŵyl undydd flaenllaw, Guru Live Caerdydd, ar 30 Mawrth.

 

Mae’r ŵyl yn cynnig cyngor ymarferol ar yrfaoedd yn y diwydiant ffilm, gemau a theledu trwy ddosbarthiadau meistr, gweithdai, trafodaethau bord gron a chyfle i unigolion gwrdd â gweithwyr creadigol proffesiynol a’u cymheiriaid.


Bydd y digwyddiad yn adeiladu ar y rhaglen ddigwyddiadau y mae BAFTA Cymru’n ei chynnig trwy gydol y flwyddyn, y cynhaliwyd 38% ohonynt y tu allan i Gaerdydd yn 2018.
Mae tocynnau i’r sesiynau wedi cael cymhorthdal a chael eu gostwng i £10 am ddwy sesiwn neu £6 am un sesiwn. Cynlluniwyd y digwyddiad er mwyn dechrau a gorffen ar amseroedd sy’n caniatáu i bobl deithio yno o bob cwr o Gymru, a gwahoddir y rheiny sy’n dymuno mynychu a chael gwybodaeth ac ysbrydoliaeth, ond sy’n profi rhwystrau ariannol rhag gwneud hynny, i wneud cais am fwrsariaethau a fydd yn cynnig hyd at £80 tuag at gostau teithio a 5 sesiwn yn rhad ac am ddim.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â
Hannah Raybould, Cyfarwyddwr, BAFTA Cymru Ff: 07884 355668 E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bursary Leaflet Final

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.