YWalesLogo

Newyddion

£60m i ddatblygu ac adnewyddu 115 o leoliadau gofal plant, 19/02/2019 [C]

Mae’r Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AC, wedi cyhoeddi buddsoddi £60m i sefydlu lleoliadau gofal plant newydd neu i adnewyddu rhai presennol.

Pan fydd lleoliadau presennol yn methu bodloni’r safonau a ddisgwylir fel arfer gan leoliad sy’n darparu Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru, bydd yr arian yn eu helpu i’w hailddatblygu er mwyn bodloni’r safonau.

Y gobaith yw y bydd hyn yn helpu i sicrhau y bydd gan rieni ledled Cymru gyfle i fanteisio ar y Cynnig Gofal Plant.

Bydd prosiectau sy’n derbyn arian yn canolbwyntio ar gynnig darpariaeth y Cyfnod Sylfaen a’r Cynnig Gofal Plant ar un safle, lle bo’n bosibl.

Gallwch ddarllen mwy am yr arian a’r prosiectau a’r ardaloedd sydd eisoes wedi cael eu hariannu ar wefan Llywodraeth Cymru.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.