YWalesLogo

Newyddion

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2019

Mae bron i 25 mlynedd ers i'r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid cyntaf gael eu lansio yng Nghymru. Helpwch ni i nodi'r achlysur, a dathlu'r gorau o waith ieuenctid Cymru, trwy enwebu person neu brosiect ar gyfer y gwobrau 2019!

Mae'r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn gyfle i gydnabod a dathlu prosiectau gwaith ieuenctid eithriadol, gweithwyr ieuenctid a'r rheini sy'n ymwneud â gwaith ieuenctid ledled Cymru. Ydych chi'n adnabod gweithiwr ieuenctid ysbrydoledig, gwirfoddolwr gwaith ieuenctid, neu brosiect gwaith ieuenctid? Beth am gydnabod eu llwyddiannau drwy eu henwebu am Wobr Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid Llywodraeth Cymru?

Mae naw cyfle i sicrhau gwobr yn 2019 (chwe chategori prosiect a tri chategori unigol). Eleni, rhaid cyflwyno pob enwebiad ar-lein – gweler y dolenni isod. Y dyddiad cau am enwebiadau yw 28 Chwefror 2019. Caiff yr holl enwebeion ar y rhestr fer eu gwahodd i fynychu'r Seremoni Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid ddydd Gwener 28 Mehefin yng Ngwesty'r Quay, Deganwy.

Os ydych eisoes wedi cyflwyno enwebiad – da iawn, a diolch i chi!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni yn: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Y Categorïau

Prosiect Gwaith Ieuenctid Eithriadol  2019
Ffurflen enwebu: https://www.smartsurvey.co.uk/s/YW-project/

Gweithiwr Ieuenctid Gwirfoddol Eithriadol 2019
Ffurflen enwebu: https://www.smartsurvey.co.uk/s/YW-volunteer/

Gweithiwr Ieuenctid Eithriadol 2019
Ffurflen enwebu: https://www.smartsurvey.co.uk/s/YW-worker/

Dyfarniad Gwneud Gwahaniaeth 2019
Ffurflen enwebu: https://www.smartsurvey.co.uk/s/YW-difference/

Dalier sylw: A wnewch sicrhau eich bod wedi darllen y nodiadau cyfarwyddyd, wrth gyflwyno'ch cais Rydym yn argymell defnyddio MS Word i'ch helpu i ddrafftio eich atebion ysgrifenedig a'u cadw yn unol â'r geiriau gofynnol. Yna gallwch gopïo a gludo eich atebion i'r blychau testun yn y ffurflen.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.