YWalesLogo

Newyddion

Cystadleuaeth ysgrifennu creadigol i blant sy’n derbyn gofal a’r sawl sydd wedi gadael gofal, 08/01/2019 [C/Ll/A/G.I.]

Mae’r elusen dros gyfranogiad ac eiriolaeth plant sy’n derbyn gofal, Coram Voice, yn cynnal cystadleuaeth ysgrifennu creadigol i blant sy’n derbyn gofal a’r sawl sydd wedi gadael gofal.

Mae’r gystadleuaeth yn dod i ben ar 10fed Chwefror 2019 a gall unrhyw un hyd at 25 blwydd oed sydd â phrofiad o’r system ofal wneud cais.

Cewch ysgrifennu unrhyw beth a fynnwch ar yr amod ei fod ar thema ‘Tyfu i fyny’. Gall fod yn stori fer, cerdd, rap, neu gân. Rhaid iddo beidio â bod dros 500 o eiriau. Mae’r gwobrau’n cynnwys cael eich cyhoeddi mewn llyfr sy’n dangos enillwyr y gystadleuaeth a hyd at £100 mewn talebau siopa.

Gallwch ddysgu mwy am y gystadleuaeth, yn ogystal â sut mae gwneud cais, ar wefan Coram Voices.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.