YWalesLogo

Newyddion

Cant a Deg o Bobl Ifanc yn dod i Uwch-gynhadledd Ieuenctid ar Iechyd Cyhoeddus, 01/12/2018 [C]

Daeth cant a deg o bobl ifanc i uwch-gynhadledd ieuenctid ar iechyd cyhoeddus, a gynhaliwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a menter gyfranogiad Plant yng Nghymru, Cymru Ifanc, yng Nghaerdydd ddechrau mis Rhagfyr 2018.

Daeth y digwyddiad â phobl ifanc ynghyd o bob rhan o dde Cymru i drafod iechyd cyhoeddus. Roedd yn cwmpasu pwrpas iechyd cyhoeddus, ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ynysu cymdeithasol ac unigrwydd, a chynllun Llysgenhadon Iechyd Ifanc Iechyd Cyhoeddus Cymru. Holwyd y bobl ifanc ynghylch sut ffurf ddylai fod i’r cynllun, a chasglodd iechyd Cyhoeddus Cymru eu hawgrymiadau.

Mewn gweithdai, bu’r bobl ifanc yn rhan o weithgareddau Beth sy’n Bwysig, ac yn trafod gwneud yn fawr o’u profiadau, neu frandio personol. Buon nhw hefyd yn cymryd rhan mewn gweithdai ACEs, lle buon nhw’n trafod pa oedolion gallen nhw ymddiried ynddyn nhw o ran cefnogaeth, yn sôn am lefel eu gwydnwch, ac yn creu archarwyr i’w helpu i ddatblygu mwy o gydnerthedd.

Er bod y pynciau a drafodwyd yn rhai digon difrifol, roedd naws egnïol, llawn hwyl i’r digwyddiad. Ar-lein, dywedodd un person a fynychodd y digwyddiad “Ces i amser gwych yn yr Uwch-gynhadledd Ieuenctid ar Iechyd Cyhoeddus heddiw! Rwy’n bendant yn bwriadu mynd i’r un flwyddyn nesa!”

Rhagflaenwyd y digwyddiad yng Nghaerdydd gan ddigwyddiad tebyg yn Llanrwst, Conwy. Bydd y deilliannau a’r wybodaeth a gasglwyd yn y ddau ddigwyddiad yn cael eu darparu ar gyfer y dyfodol. Yn y cyfamser, gallwch dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith trwy ddilyn @plantyngnghymru ac @youngwalesCIW, a gwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru, trwy ddilyn @IechydChyhoeddus ar Twitter.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.