YWalesLogo

Newyddion

Annog pobl ifanc i leisio eu barn ar ganllawiau gwrth-fwlio sydd wedi eu diweddaru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau gwrth-fwlio sydd wedi eu diweddaru, ac yn gofyn i bobl ifanc ddweud eu dweud.

Mae’r canllawiau yn adeiladu ar ymgynghoriadau ac ymgysylltu cynnar â phobl ifanc a rhanddeiliaid, gan geisio ymdrin â phryderon neu ymholiadau a godwyd ganddynt yn y camau cynnar hyn, fel diffiniadau i’r hyn sy’n cyfrif fel bwlio neu beidio.

I bobl ifanc, mae’r cynigion yn rhoi diffiniad o fwlio, beth ddylech ei wneud os cewch eich bwlio, a’r hyn y gallwch ei wneud os dwedwch wrth eich ysgol ac nad oes dim yn digwydd. Mae’n cynnwys canllawiau ar sut i ddelio â’r teimladau mae bwlio yn eu creu a beth i’w wneud os ydych yn poeni eich bod wedi bwlio rhywun.

I ysgolion, mae’r canllawiau yn cynnwys diffiniad o fwlio, mathau penodol o fwlio, cymhellion posibl, bwlio ar-lein, strategaethau gwrth-fwlio effeithiol, llywodraethu, amddiffyniad ac amrywiaeth o faterion eraill.

Y dyddiad cam am ymateb i’r ymgynghoriad gyda’ch barn chi yw 15 Chwefror 2019.

Mae rhagor o wybodaeth ar-lein ar wefan Llywodraeth Cymru, gan gynnwys dogfen ymgynghori hawdd ei darllen, copi o’r canllawiau ar gyfer plant pump i un ar ddeg oed, un ar gyfer pobl un ar ddeg i ddeunaw oed, a chopi ar gyfer ysgolion.

Gallwch weld yr holl wybodaeth hon yma.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.