YWalesLogo

Newyddion

Estyn cynllun Fy Ngherdyn Teithio i breswylwyr 21 oed yng Nghymru

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Drafnidiaeth, Ken Skates AC, wedi cyhoeddi y bydd cynllun Fy Ngherdyn Teithio yn parhau tan o leiaf mis Mawrth 2020, ac yn ymestyn i bawb rhwng 16 ac 21 oed sy’n preswylio yng Nghymru.

Ar hyn o bryd mae’r cynllun ar agor i bobl 16 i 18 oed sy’n preswylio yng Nghymru, gan gynnig gostyngiad ar draean y pris ar deithiau bws am unrhyw daith yng Nghymru.

Dylai’r estyniad ddechrau yn gynnar yn Rhagfyr 2018. Nid oes angen i ddeiliaid presennol cardiau sy’n 16 i 18 oed wneud dim ar unwaith, ond dylent ailymgeisio i’r cynllun ychydig cyn i’r cerdyn presennol ddod i ben.

Y gobaith yw y bydd y cynllun yn annog defnydd bysiau am fwy o deithiau, gan arwain at lai o dagfeydd a llai o lygredd aer yn nhrefi a dinasoedd Cymru.

Gallwch ddysgu am gynllun Fy Ngherdyn Teithio yma, a darllen rhagor oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet ar wefan Llywodraeth Cymru yma.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.