YWalesLogo

Newyddion

Gofynnwyd i Eurochild ymgynghori â phlant ynghylch adolygiad canol tymor gwaith Cyngor Ewrop, 22/10/2018 [C/Ll/A/G.I.]

Mae Eurochild wedi cael cais i ymgynghori â phlant ynghylch adolygiad canol tymor 2018-2019 o Strategaeth Hawliau Plant Cyngor Ewrop.

Mae’r meysydd thematig yn cynnwys gwrthweithio trais, cyfiawnder sy’n rhoi ystyriaeth i blant, cyfle cyfartal, hawliau plant yn yr amgylchedd digidol a chyfranogiad plant.

Bydd canlyniadau’r adolygiad yn cael eu hadrodd mewn cynhadledd lefel uchel ym Mharis ym mis Mehefin 2019, ac yn dilyn cyfranogiad llwyddiannus yn y gynhadledd i lansio Strategaeth Hawliau Plant Cyngor Ewrop yn Sofia, bydd plant yn cael gwahoddiad i gyfranogi ym Mharis.

Mae Eurochild hefyd wedi cynhyrchu pecyn offer eiriolaeth i hybu cyfranogiad plant, gyda chefnogaeth gan Gyngor Ewrop.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Eurochild.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.