YWalesLogo

Newyddion

Grŵp Ieuenctid y CU i gynnal Fforwm Ieuenctid cyn y Gynhadledd Rynglywodraethol ar Ymfudo, 23/07/2018 [C]

Mae Prif Grŵp Plant a Ieuenctid y Cenhedloedd Unedig (UNMGCY) wedi trefnu Cynhadledd Ieuenctid ar 08 a 09 Rhagfyr yn Marrakech.

Bydd y fforwm yn tywys ymgysylltiad ieuenctid â’r Gynhadledd Rynglywodraethol ar Ymfudo (ICM) ar 10-11 Rhagfyr 2018, yn arbennig yng nghyswllt gweithredu, camau dilynol ac adolygu’r Compact Byd-eang ar Ymfudo (GCM).

Bydd y Fforwm ar agor i bawb o dan 30 oed sydd â diddordeb mewn ymfudo, materion rhyngwladol ac ymgysylltiad ieuenctid, a bydd yn rhoi i bobl ifanc y sgiliau a’r wybodaeth i fod yn rhan o’r ICM.

Prif ddiben yr ICM yw archwilio, trafod a mabwysiadu’r Compact Byd-eang ar Ymfudo, cytundeb byd-eang cyntaf erioed y CU ynghylch ffordd i wledydd gydweithio ar ymfudo rhyngwladol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r gynhadledd yw 02 Tachwedd. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly bydd yr ymgeiswyr yn cael eu dethol a’u hysbysu ar ôl 02 Tachwedd 2018.

Gallwch gyflwyno cais i’r gynhadledd yma, ac mae Cwestiynau Cyffredin ar gael ar wefan  Prif Grŵp Plant a Ieuenctid y CU.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.