YWalesLogo

Newyddion

Aelodau’r Cynulliad yn pleidleisio i gyflwyno bil i ostwng yr oedran pleidleisio i 16, 10/10/2018 [C]

Mae Plant yng Nghymru yn croesawu’r newyddion bod aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi pleidleisio i ganiatáu cyflwyno Bil Senedd Cymru ac Etholiadau (Cymru), sy’n cynnig gostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau’r Cynulliad i 16.

Bydd y Bil yn cynnig sawl newid i’r Cynulliad, gan gynnwys gostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau’r Cynulliad i 16 a newid enw’r Cynulliad i Senedd Cymru.

Gostwng gostwng yr oedran pleidleisio ynghyd â’r newidiadau eraill yw’r “cam cyntaf mewn rhaglen o ddiwygio ehangach i wneud ein senedd yn ddeddfwrfa fwy effeithiol, hygyrch ac amrywiol sy'n adlewyrchu'n llawn y cymunedau a'r bobl yr ydym yn eu gwasanaethu”, meddai Elin Jones AC, Llywydd y Cynulliad.

Y bwriad yw i’r newidiadau arfaethedig fod yn eu lle erbyn 2021, ond mae’n rhaid i’r Bil fod yn destun gwaith craffu a phasio uwch-fwyafrif yn y Cynulliad, yn gyntaf.

I ddarllen rhagor am y newidiadau, gallwch fynd i wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.