YWalesLogo

Newyddion

Cyngor Hil Cymru yn cyhoeddi Rhestr o Ddigwyddiadau sydd wedi’u cynllunio ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon, 05/09/2018 [C]

Mae Cyngor Hil Cymru wedi cyhoeddi’r rhaglen o ddigwyddiadau byddan nhw’n eu cynnal yn ystod Mis Hanes Pobl Dduon 2018.

Hon fydd ei 11eg  flwyddyn, a thema Mis Hanes Pobl Dduon 2018 yw ‘Eiconau’r Gymru Ddu’.

Bydd y rhaglen o ddigwyddiadau’n cychwyn ar 28 Medi 2018 adeg Lansio Swyddogol Mis Hanes Pobl Dduon a Gwobrau Ieuenctid Hanes Pobl Dduon Cymru Gyfan, yn Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd.

Yna bydd digwyddiadau’n cael eu cynnal ledled Cymru, yn y gogledd a’r de, nes bod y Diweddglo Ysblennydd yn digwydd ar 04 Tachwedd.

Mae Cyngor Hil Cymru yn cynnig pecynnau noddi a chyfle i logi stondin. I gael rhagor o wybodaeth a rhestr lawn o ddyddiadau a lleoliadau’r digwyddiadau, gweler yma.

I gael rhagor o wybodaeth neu i holi ynghylch nawdd neu stondinau, cysylltwch â  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.