YWalesLogo

Newyddion

Ymgyrch Gorllewin Gwyllt yr NSPCC yn cynnal arolwg o’r risgiau mae plant a phobl ifanc yn eu hwynebu ar-lein, 30/08/2019 [C/Ll/A/G.I.]

Mae ymgyrch diogelwch ar-lein yr NSPCC, sy’n galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i reoleiddio rhwydweithiau cymdeithasol, wedi cynhyrchu gwaith ymchwil ar y risgiau mae plant a phobl ifanc yn eu hwynebu.

Bu’r arolwg yn holi bron 40,000 o blant 7-16 oed ar draws y Deyrnas Unedig am eu gweithgareddau ar-lein.

Canfu’r NSPCC fod llun o oedolyn noeth neu hanner noeth wedi cael ei anfon neu ei ddangos i 1 o bob 25 plentyn oed cynradd, ar gyfartaledd. Roedd hyn yn codi i 1 o bob 20 ymhlith y plant oed uwchradd.

Roedd llun noeth neu hanner noeth wedi’i anfon at 1 o bob 20 plentyn oed cynradd gan berson ifanc arall.  

Mae’r NSPCC yn pryderu am raddfa ac effaith pobl yn rhannu delweddau rhy bersonol ohonynt eu hunain ar-lein ac yn galw ar y llywodraeth i reoleiddio safleoedd rhwydweithio cymdeithasol.

Gallwch ddarllen mwy am yr arolwg a’r ymgyrch yma.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.