YWalesLogo

Newyddion

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn Llongyfarch Myfyrwyr Cymru ar eu canlyniadau TGAU, Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru 25/08/2018 [C]

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, wedi llongyfarch y disgyblion a gafodd eu canlyniadau TGAU, Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru ym mis Awst.

Mae nifer y disgyblion a gafodd raddau A*-A wedi codi o 17.9% y llynedd i 18.5% eleni. Gwelwyd y nifer uchaf o ddisgyblion yn cael graddau A* mewn Safon Uwch ers 2010, sef 8.7%.

Ar ddiwrnod y canlyniadau Safon Uwch, yn siarad yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet:

“Heddiw yw penllanw llawer o waith caled gan ein myfyrwyr, ac rwyf am eu llongyfarch nhw, yn ogystal â’n hathrawon a’n darlithwyr gwych, ar y canlyniadau hyn.

“Rydyn ni’n gweld set gadarnhaol a sefydlog iawn o ganlyniadau, gyda rhai arwyddion calonogol o gynnydd wrth i ni barhau ar ein taith i ddiwygio addysg.”

I ddarllen mwy gan Ysgrifennydd y Cabinet am ganlyniadau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru, gweler yma. Mae rhagor am y canlyniadau TGAU i’w weld yma.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.