YWalesLogo

Newyddion

Llywodraeth Cymru yn ceisio barn ar gynigion i leihau allyriadau Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ei chynigion newydd i leihau allyriadau yng Nghymru gan 80% yn 2050.

Mae’r cynigion yn disgrifio’r targedau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu gosod rhwng nawr a 2050, (i’w cymeradwyo gan y Cynulliad Cenedlaethol) a’r cynlluniau bydd yn eu defnyddio i leihau allyriadau.

Dywed Llywodraeth Cymru fod cyfran fawr o ynni Cymru yn dal i ddod o danwyddau ffosil a bod gennym gyfran uchel o ddiwydiant trwm yng Nghymru, a bod nifer o heriau eraill sy’n benodol i Gymru.

Mae cynigion Llywodraeth Cymru yn cynnwys cynyddu nifer y ffynonellau adnewyddadwy ynni sy’n cael eu defnyddio i eneradu pŵer yng Nghymru, creu rhwydwaith teithio dim carbon, annog pobl yng Nghymru i ddefnyddio cerbydau trydanol, ac archwilio a defnyddio technoleg newydd mewn dulliau effeithiol i helpu i leihau ein hallyriadau.

Mae’r ymgynghoriad hefyd yn gofyn i bobl ifanc yn benodol am eu barn ar y cynigion. Mae fersiwn o’r ymgynghoriad sy’n addas i bobl ifanc, sydd ar gael yma, ac ar ddiwedd y ddogfen honno, arolwg byr i bobl ifanc ei lenwi.

Bydd yr ymgynghoriad ar waith tan 04 Hydref 2018.

Gallwch ddarllen yr ymgynghoriad llawn, yma.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.