YWalesLogo

Newyddion

Panel Ymgynghorol Ieuenctid Into Film Cymru yn chwilio am aelodau newydd

Elusen addysgol yw Into Film sy’n ceisio rhoi ffilm wrth galon profiad dysgu a diwylliannol plant a phobl ifanc. Mae eu rhaglen sy’n cwmpasu’r DU gyfan yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc 5-19 oed weld, meddwl, gwneud a dychmygu – gan gyfrannu at eu datblygiad addysgol, diwylliannol, creadigol a phersonol.

Mae Into Film yn cefnogi dysgu apelgar drwy ddarparu:

  • Hyfforddiant DPP ar sail ffilm ar gyfer athrawon dan themâu gwneud ffilmiau a llythrennedd o ran ffilmiau
  • Adnoddau addysgol i helpu athrawon i ddefnyddio ffilm yn yr ystafell ddosbarth
  • Digwyddiadau rhyngweithiol sy’n ysbrydoli, dan arweiniad y diwydiant
  • Cymorth i gynnal clybiau ffilmiau allgyrsiol rheolaidd – gall y rhain fod yn sgriniadau dan thema neu ddim ond am adloniant
  • Mynediad i Ŵyl Into Film: yr ŵyl ffilm ieuenctid fwyaf yn y byd

Er mwyn gwella a chyfoethogi eu darpariaeth, mae gan Into Film Banel Ymgynghorol Ieuenctid i Gymru hefyd – rhwng 15 ac 20 o bobl ifanc 11-18 sy’n dod ynghyd 3 i 4 gwaith y flwyddyn (yng Nghaerdydd) i roi adborth am ein gwaith a llywio’n gweithgareddau yn y dyfodol. Yn ogystal, maent yn cynnig cyfleoedd i’r bobl ifanc hyn ddysgu mwy am y diwydiant ffilmiau drwy gymryd rhan mewn gweithdai gwneud ffilmiau, dysgu am adolygu ffilmiau, prosesau cynhyrchu ffilmiau a mynychu digwyddiadau gyda dawn y diwydiant ffilmiau.

Ar hyn o bryd mae Into Film yn chwilio am aelodau newydd ar gyfer 18/19 ac mae’n bosib gwneud cais drwy eu gwefan: https://www.intofilm.org/youth-advisory-council

Bydd Into Film yn talu’r holl gostau teithio i bob cyfarfod a digwyddiad i’r myfyrwyr a’u hebryngwyr.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.