YWalesLogo

Newyddion

Bil Awtistiaeth (Cymru) Drafft

Mae Paul Davies AC wedi lansio ymgynghoriad ar Fil Awtistiaeth (Cymru) drafft.

Ar ei ffurf bresennol, byddai’r Bil yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gyhoeddi strategaeth awtistiaeth a chanllawiau ar sut y dylai gael ei defnyddio.

Mae gan Lywodraeth bresennol Cymru Gynllun Gweithredu Strategol Anhwylder y Sbectrwm Awtistiaeth, ond byddai’n Bil newydd yn sicrhau y byddai strategaeth awtistiaeth yn gyson, gan gynnwys rhai egwyddorion penodol, hyd yn oed petai’r llywodraeth yn newid.

Seilir y Bil drafft hwn ar ymatebion i ymarfer ymgynghori blaenorol ar y syniadau cyffredinol tu ôl i Fil Awtistiaeth.

Mae’r Bil, a gyflwynwyd ar 22 Chwefror 2018, yn Fil aelod preifat yn dilyn pleidlais a gynhaliwyd gan Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 17 Ebrill 2018.

I ddarllen rhagor am y Bil a sut i ymateb i’r ymgynghoriad, ewch i wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yma. Mae fersiwn hawdd ei darllen ar gael.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.