YWalesLogo

Newyddion

Comisiwn y Cynulliad yn agor ymgynghoriad ar gynigion diwygio Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cynhyrchu ymgynghoriad ar yr argymhellion a wnaed gan y Panel Arbenigwyr ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad.

Gwnaed yr argymhellion fel rhan o adroddiad y Panel Arbenigwyr “Senedd sy’n Gweithio i Gymru”.

Argymhellodd y Panel Arbenigwyr, ymhlith pethau eraill, fod ar y Cynulliad angen rhwng 20 a 30 yn fwy o Aelodau, system etholiadol fwy cymesur gydag amrywiaeth wrth ei chalon, ac y dylai’r oedran pleidleisio gael ei ostwng i gynnwys pobl un ar bymtheg a dwy ar bymtheg oed.

Mae Comisiwn y Cynulliad wedi sefydlu meicro-safle yn benodol ar gyfer yr ymgynghoriad. Yna, gallwch ddarllen y cynigion a rhoi’ch ymateb drwy lenwi’r arolwg ar-lein. Gallwch ddewis i ymateb i’r holl gwestiynau, neu dim ond y rhai sydd o ddiddordeb i chi. Hefyd gallwch lenwi ac e-bostio’r ffurflen ymgynghori i: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mae’r ymgynghoriad ar agor rhwng 12 Chwefror 2018 a 06 Ebrill 2018, a bydd rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau ymgynghori rhanbarthol yn cael ei chyhoeddi cyn bo hir.

Cewch ymateb ar y meicro-safle yma, neu ddarllen rhagor yma.

I ddarllen datganiad Comisiwn y Cynulliad yn llawn, ymwelwch â gwefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.