YWalesLogo

Newyddion

Digwyddiad Dathlu Cymru Ifanc – #DathluCI18

Dewch i ymuno â ni yn ein digwyddiad dathlu AM DDIM i bobl ifanc  sydd wedi’i drefnu gan Cymru Ifanc yn Amgueddfa Cymru, Caerdydd, 23 Mawrth o 5.30pm – 8pm.

Byddwn ni’n tynnu sylw at lwyddiannau Cymru Ifanc yn ystod y tair blynedd diwethaf ac yn edrych ymlaen at y dyfodol a’r pethau ddylai fod yn flaenoriaethau i ni.

Bydden ni wrth ein bodd yn eich gweld chi yno, felly dewch i fwynhau noswaith o weithdai byr wedi’u trefnu gan wahanol Fforymau a grwpiau, gyda pheth Troelli Disgiau, rapio ac ysgrifennu geiriau i ganeuon, sgiliau hud a syrcas, hawl i holi gyda Chomisiynydd Plant Cymru (wedi cadarnhau) a Huw Irranca Davies AC, y Gweinidog dros Blant a Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol (wedi ei gwahodd) a bwyd a diod da.

I ddysgu mwy ac i gofrestru eich pobl ifanc, anfonwch e-bost i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.