YWalesLogo

Newyddion

Fideos Hawl i Holi ar gyfer Pobl Ifanc

Fis Hydref diwethaf bu Cymru Ifanc yn hwyluso sesiwn Hawl i Holi ar gyfer pobl ifanc yng Nghanolfan y Mileniwm, a bellach mae dau fideo o’r digwyddiadau hynny wedi cael eu cynhyrchu. 

Bu’r bobl ifanc yn gofyn cwestiynau i banel amrywiol ynghylch materion sy’n bwysig iddyn nhw.  

Roedd aelodau’r panel yn cynnwys:

  • Kirsty Williams AC, yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg.
  • Dr. David Williams, Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Plant yng Nghymru ac ymgynghorydd CAMHS i Brif Swyddog Meddygol Llywodraeth Cymru.
  • Y Fonesig Athro Sue Bailey OBE DBE, Ymgynghorydd Arbenigol i Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc.
  • Steve Davies, Cyfarwyddwr Addysg Llywodraeth Cymru.
  • Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru
  • Dyland Jones, Ysgol Glan Clwyd, ysgol arloesi ar gyfer y Cwricwlwm Newydd sy’n gweithio ym Maes Dysgu a Phrofiad iechyd a llesiant.

Bu’r bobl ifanc oedd yn bresennol yn gofyn cwestiynau ar amrywiaeth eang o bynciau, o Brexit i ddyheadau pobl ifanc ag anableddau, gwasanaethau iechyd meddwl a phontio, Bagloriaeth Cymru a’r cwricwlwm newydd. 

Mae gennym ni bellach ddau fideo o’r sesiwn hawl i holi, adran grynodeb fer, a fersiwn lawnach sy’n cynnwys y digwyddiad cyfan.

Gallwch chi wylio’r fersiwn fyrrach, ddeg munud o hyd, yma.

A’r fersiwn hwy yma.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.