YWalesLogo

Newyddion

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau i ddiwygio etholiadau llywodraeth leol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i newid sut y bydd democratiaeth leol yn gweithio, ar ôl i ymgynghoriad y llynedd dderbyn 1000 o ymatebion.

O dan y cynigion newydd, bydd pobl 16 a 17 blwydd oed yn cael pleidleisio mewn etholiadau cyngor, yn ogystal â gwladolion tramor sy’n preswylio’n gyfreithlon yng Nghymru.

Byddai cofrestru awtomatig yn helpu i sicrhau bod llai o bobl yn cael eu gadael oddi ar y gofrestr etholiadol.

Ymhlith cynigion eraill mae rhoi prawf ar ddulliau newydd, fel pleidleisio digidol, gorsafoedd pleidleisio symudol a phleidleisio mewn mannau anghyffredin fel archfarchnadoedd, llyfrgelloedd lleol, canolfannau hamdden a gorsafoedd rheilffordd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru, yma.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.