YWalesLogo

Newyddion

Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017am dyllu rhannau personol o gorff pobl dan 18 oed yn dod i rym

Daeth Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 i rym ar 01 Chwefror 2018 gan yn ei gwneud yn drosedd i ymarferwyr tyllu rhan bersonol o gorff pobl o dan 18 oed, yn ogystal â gwneud trefniadau i gyflawni tyllu rhan bersonol o gorff rhywun dan 18.

Nod y gyfraith yw atal y cymhlethdodau a’r niwed i iechyd sy’n gallu codi o ganlyniad i dynnu pobl sy’n rhy ifanc.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae astudiaeth yn Lloegr wedi dangos bod mwy o gymhlethdodau wedi digwydd pan gaiff tyllu rhan bersonol o’r corff ei wneud yn ifanc. Gall cymhlethdodau gael eu hachosi hefyd wrth i gyrff ifanc dyfu a datblygu.

Yn ogystal, cododd Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr. Frank Atherton, ystyriaethau amddiffyn a diogelu plant. Gall fynd drwy weithdrefn tyllu rhan bersonol o’r corff o dan 18 oed osod person ifanc mewn sefyllfa sy’n ei wneud yn agored i niwed.

I ddarllen rhagor oddi wrth y Prif Swyddog Meddygol, a’r Prif Swyddog Deintyddol, ewch i wefan Llywodraeth Cymru yma.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.