YWalesLogo

Newyddion

Gwobrau Dewi Sant – Ydych chi’n adnabod enillydd nesaf y wobr Person Ifanc?

Mae Gwobrau Dewi Sant yn cydnabod llwyddiannau eithriadol pobl wahanol o Gymru a thu hwnt. Mae’r gwobrau’n ardystio fod y wlad hon yn fywiog, arloesol a hyderus, sydd yn gwerthfawrogi ei phobl yn anad dim.

Ydych chi’n adnabod person ifanc sy’n ysbrydoli neu grŵp o bobl ifanc talentog dan 19? Enwebwch entrepreneuriaid, gwirfoddolwyr neu rai sydd wedi dangos ymroddiad eithriadol mewn unrhyw faes yng Nghymru ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2018.


Peidiwch â cholli’r cyfle i enwebu ac i ddathlu goreuon Cymru!  Enwebwch ar-lein nawr!

 

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.