YWalesLogo

Newyddion

Yr Amgylchedd Nawr

Cyfle newydd cyffrous yw Yr Amgylchedd Nawr gan Think Big O2 a fydd yn ariannu pobl 17-24 oed drwy grant o hyd at £10,000 i greu eu syniadau digidol unigryw i helpu’r amgylchedd.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu cefnogi gan dîm The Environment Now, eu mentor proffesiynol eu hun a phartneriaid cynaladwyedd eraill am 10 mis amserlen y prosiect. Hefyd cynigiwn gefnogaeth, profiad gwaith a sesiynau mewnwelediad gyda gweithwyr proffesiynol diwydiant i helpu i ddod â syniadau pobl ifanc yn fyw.

Mae rhaglen Yr Amgylchedd Nawr yn cael ei hariannu gan O2 a’r Loteri Genedlaethol drwy’r Gronfa Loteri Fawr, ac yn rhan o raglen Ein Dyfodol Disglair. Mae’n cael ei hariannu gan yr Asiantaeth Ieuenctid Genedlaethol.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.