YWalesLogo

Newyddion

Yr Amgylchedd Nawr

Cyfle newydd cyffrous yw Yr Amgylchedd Nawr gan Think Big O2 a fydd yn ariannu pobl 17-24 oed drwy grant o hyd at £10,000 i greu eu syniadau digidol unigryw i helpu’r amgylchedd.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu cefnogi gan dîm The Environment Now, eu mentor proffesiynol eu hun a phartneriaid cynaladwyedd eraill am 10 mis amserlen y prosiect. Hefyd cynigiwn gefnogaeth, profiad gwaith a sesiynau mewnwelediad gyda gweithwyr proffesiynol diwydiant i helpu i ddod â syniadau pobl ifanc yn fyw.

Mae rhaglen Yr Amgylchedd Nawr yn cael ei hariannu gan O2 a’r Loteri Genedlaethol drwy’r Gronfa Loteri Fawr, ac yn rhan o raglen Ein Dyfodol Disglair. Mae’n cael ei hariannu gan yr Asiantaeth Ieuenctid Genedlaethol.