YWalesLogo

Newyddion

Newyddion diweddaraf Senedd Ieuenctid

Yn ddiweddar cynhaliodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ynghylch creu senedd ieuenctid i Gymru.

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar ddiwedd Mehefin a derbyniodd fwy na 5000 o ymatebion. Mae mwy o wybodaeth i’w gweld yma: http://www.yourassembly.org/welsh-youth-parliament-consultation/

Erbyn hyn mae’r Cynulliad yn dadansoddi’r wybodaeth, a bydd yn cynhyrchu papur i Gomisiwn y Cynulliad ei ystyried ar ddiwedd Medi, an nodi’r opsiynau ar gyfer sut i symud ymlaen.

Caiff manylion pellach eu cyhoeddi gan y Cynulliad Cenedlaethol a ninnau wrth i’r gwaith symud yn ei flaen!

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.