YWalesLogo

Newyddion

Newyddion diweddaraf Senedd Ieuenctid

Yn ddiweddar cynhaliodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ynghylch creu senedd ieuenctid i Gymru.

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar ddiwedd Mehefin a derbyniodd fwy na 5000 o ymatebion. Mae mwy o wybodaeth i’w gweld yma: http://www.yourassembly.org/welsh-youth-parliament-consultation/

Erbyn hyn mae’r Cynulliad yn dadansoddi’r wybodaeth, a bydd yn cynhyrchu papur i Gomisiwn y Cynulliad ei ystyried ar ddiwedd Medi, an nodi’r opsiynau ar gyfer sut i symud ymlaen.

Caiff manylion pellach eu cyhoeddi gan y Cynulliad Cenedlaethol a ninnau wrth i’r gwaith symud yn ei flaen!