YWalesLogo

Newyddion

Bil Awtistiaeth (Cymru) Drafft

Mae Paul Davies AC wedi lansio ymgynghoriad ar Fil Awtistiaeth (Cymru) drafft.

Ar ei ffurf bresennol, byddai’r Bil yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gyhoeddi strategaeth awtistiaeth a chanllawiau ar sut y dylai gael ei defnyddio.

Mae gan Lywodraeth bresennol Cymru Gynllun Gweithredu Strategol Anhwylder y Sbectrwm Awtistiaeth, ond byddai’n Bil newydd yn sicrhau y byddai strategaeth awtistiaeth yn gyson, gan gynnwys rhai egwyddorion penodol, hyd yn oed petai’r llywodraeth yn newid.

Seilir y Bil drafft hwn ar ymatebion i ymarfer ymgynghori blaenorol ar y syniadau cyffredinol tu ôl i Fil Awtistiaeth.

Mae’r Bil, a gyflwynwyd ar 22 Chwefror 2018, yn Fil aelod preifat yn dilyn pleidlais a gynhaliwyd gan Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 17 Ebrill 2018.

I ddarllen rhagor am y Bil a sut i ymateb i’r ymgynghoriad, ewch i wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yma. Mae fersiwn hawdd ei darllen ar gael.

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 201

Ar 06 Chwefror 2018 bu’r Deyrnas Unedig a gwledydd ar draws y byd yn dathlu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018. Nod y digwyddiad oedd ysbrydoli sgwrs genedlaethol ynghylch defnyddio technoleg yn gyfrifol, yn barchus, yn feirniadol ac yn greadigol. Bu Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y Deyrnas Unedig yn cydlynu’r gweithgareddau yn y Deyrnas Unedig ac yn lansio adroddiad ar rôl technoleg ym mherthnasoedd pobl ifanc. 

Continue Reading

Fideos Hawl i Holi ar gyfer Pobl Ifanc

Fis Hydref diwethaf bu Cymru Ifanc yn hwyluso sesiwn Hawl i Holi ar gyfer pobl ifanc yng Nghanolfan y Mileniwm, a bellach mae dau fideo o’r digwyddiadau hynny wedi cael eu cynhyrchu. 

Continue Reading