YWalesLogo

Newyddion

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2019

Mae bron i 25 mlynedd ers i'r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid cyntaf gael eu lansio yng Nghymru. Helpwch ni i nodi'r achlysur, a dathlu'r gorau o waith ieuenctid Cymru, trwy enwebu person neu brosiect ar gyfer y gwobrau 2019!

Continue Reading

Aelodau Senedd Ieuenctid y DU yn cael cydnabyddiaeth am areithiau grymus, 18/01/2019 [DU]

Mae aelodau Senedd Ieuenctid y DU wedi cael eu cydnabod am gyfraniadau ardderchog i drafodaethau'r Tŷ Cyffredin a gynhaliwyd ar 09 Tachwedd 2018.

Mae Senedd Ieuenctid y DU yn mynd i'r Tŷ Cyffredin unwaith y flwyddyn i ddadlau'r materion a ddewiswyd yn ystod yr ymgyrch Gwneud Eich Marc. Mae pobl ifanc o bedair cenedl y DU yn trafod y materion a ddewiswyd yn yr un modd ag y mae Aelodau Seneddol sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd; trwy areithiau yn y blwch pleidleisio, ac o'r meinciau cefn gan aelodau.

Yn 2014, sefydlwyd Gwobr Paul Boskett am areithiau rhagorol er cof am Paul Boskett MBE, i gydnabod cyfraniadau rhagorol at ddadleuon.

Bu i Aelod Senedd Ieuenctid y DU dros Derbyshire, Alex McDermott, ennill y wobr am ei araith agoriadol yn y blwch pleidleisio ar bleidleisio yn 16 oed. Cafodd Cormac Savage, Aelod Senedd Ieuenctid dros Dde Down yng Ngogledd Iwerddon ei gydnabod am ei gyfraniad mainc cefn ar oresgyn digartrefedd.

Bu i Samuel Taylor, Aelod Senedd Ieuenctid dros Flanaeu Gwent a chadeirydd Bwrdd Prosiect Pobl Ifanc Cymru Ifanc, ennill y wobr am ei araith ar ostwng yr oedran pleidleisio i 16.

Nododd Samuel yr oedran pleidleisio is yn yr Alban a chynlluniau i'w ostwng yng nghenhedloedd datganoledig eraill, gan gynnwys Cymru, a galwodd ar ei gydweithwyr yn y Tŷ i uno i gefnogi'r ymgyrch ar draws y DU.

Gallwch ddarllen mwy am y wobr ar wefan Senedd Ieuenctid y DU, yn ogystal â gwylio'r cyfraniadau buddugol yn llawn.

Rydyn ni’n galw ar bob person ifanc sy’n credu’n angerddol mewn llesiant emosiynol ac iechyd meddwl!

Ydych chi eisiau helpu Llywodraeth Cymru i lunio dull gweithredu ysgol gyfan o ymdrin â llesiant emosiynol ac iechyd meddwl? Ydych chi eisiau cyfle i roi barn ar y dull gorau o sicrhau bod y gefnogaeth mewn ysgolion yn wir yn gweithio i blant a phobl ifanc? Os ydych chi, cyflwynwch gais i fod yn rhan o’n Bwrdd Ieuenctid – gallwch lawrlwytho’r ffurflen gais yma.

Continue Reading

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.