YWalesLogo

Newyddion

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 201

Ar 06 Chwefror 2018 bu’r Deyrnas Unedig a gwledydd ar draws y byd yn dathlu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018. Nod y digwyddiad oedd ysbrydoli sgwrs genedlaethol ynghylch defnyddio technoleg yn gyfrifol, yn barchus, yn feirniadol ac yn greadigol. Bu Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y Deyrnas Unedig yn cydlynu’r gweithgareddau yn y Deyrnas Unedig ac yn lansio adroddiad ar rôl technoleg ym mherthnasoedd pobl ifanc. 

Continue Reading

Fideos Hawl i Holi ar gyfer Pobl Ifanc

Fis Hydref diwethaf bu Cymru Ifanc yn hwyluso sesiwn Hawl i Holi ar gyfer pobl ifanc yng Nghanolfan y Mileniwm, a bellach mae dau fideo o’r digwyddiadau hynny wedi cael eu cynhyrchu. 

Continue Reading